eChipOnline

eChipOnline là trang web thuộc CÔNG TY TNHH ECHIP .

eChipOnline xây dựng các ứng dụng của xây dựng trên cơ sở sử dụng mạng internet để tương tác trực tuyến. Mỗi ứng dụng được tạo ra sẽ dần dần được xuất bản trên nhiều nền tảng như Android, iOS, Windows, Black Bery, Symbyan, Bada…

Chúng tôi luôn chào đón sự đóng góp ý kiến, cũng như tham gia của bác bạn vào việc đưa ứng dụng của mình đến cộng đồng trên eChipOnline. eChipOnline mong muốn là sân chơi chung cho cộng đồng người có đam mê lập trình cũng như những ý tưởng của những ai yêu ứng dụng, phát triển ứng dụng, quảng bá và phân phối ứng dụng.